Wydania specjalne: Zwierzęta hodowlane

1/2006 Okładka

Szanowni Państwo!


Oddajemy w Państwa ręce pierwsze z dwóch tegorocznych wydań monograficznych o zwierzętach hodowlanych.
Publikujemy w nim dwa artykuły o tematyce trzody chlewnej: „Gen receptora rianodyny (RYR1) i jego znaczenie w hodowli trzody chlewnej” oraz „Nowoczesny nadzór zdrowotny nad stadem świń. Właściwy wybór, pobieranie i przesyłanie materiału do badań laboratoryjnych”.
Dział BYDŁO zawiera m.in. artykuły: „Sterowanie motoryką ma­cicy krów w okresie poporodowym” oraz „Krowy rasy HF. Czynniki żywieniowo-fizjologiczne istotne dla ustalenia ich potrzeb wokresieokołoporodowym”.
W dziale VET-LEX prezentujemy artykuł pod tytułem „Krajowy Program Badań Kontrolnych Pozostałości Chemicznych, Biologicznych i Leków. Wyniki badań wykonanych w Polsce w 2004 roku” lek. wet. Katarzyny Świąder z Głównego Inspektoratu Weterynarii.
W dniach 24-25.03.2006 r. odbędzie się Sympozjum Naukowe pt. „Zoonozy - aktualne zagrożenia”, organizowane przez Polskie Towarzystwo Mikrobiologów i Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych przy współudziale Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego. Patronat nad sympo­zjum objęli Główny Inspektor Sanitarny oraz Główny Lekarz Weterynarii.
Szczegółowe informacje dotyczące sympozjum można uzyskać na stronie internetowej www.microbiology.pl. Nasza redakcja będzie gościć na tym wydarzeniu. Zapraszamy w imieniu organizatorów!
Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych ogłasza konkurs dla studentów wydzia­łów medycyny weterynaryjnej. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: www.wetcentrum.pl/ptnw/konkurskol.
Czekamy na Państwa uwagi, sugestie i propozycje tematyczne do naszego wydania mono­graficznego na jesień.Proszę informować naszą redakcję o zbliżających się konferencjach, sympozjach oraz innych inicjatywach z zakresu zwierząt hodowlanych, jakie są planowane. To dla nas cenne informacje.
Życzę zajmującej lektury!

Monika
p.o. redaktor naczelnej

NASZE SPRAWY

str. 3
str. 4

TRZODA CHLEWNA

autor: Małgorzata Witoń, Katarzyna Sala
str. 6

NASZE SPRAWY

str. 7

TRZODA CHLEWNA

str. 8
Udział wielu czynników natury zakaźnej w etiopatogenezie chorób świń nie tylko zamazuje klasyczny obraz kliniczny choroby, ale stwarza także duże trudności w ustaleniu głównej przyczyny zachorowań zwierząt. Ocena zdrowia i »

BYDŁO

autor: mgr Simone Hauser, prof. dr hab. Tadeusz Stefaniak, prof. dr hab. Walter Baumgarten
str. 14
autor: dr n. wet. Przemysław Sobiech
str. 16
Syndrom Hoflunda występujący u bydła, nazywany stenozą funkcjonalną, powodowany jest przez uszkodzenie nerwu błędnego. Główne objawy schorzenia to: wzdęcie, bradykardia i niestrawność. Leczenia z reguły nie prowadzi się.Hoflund syndrome of »
str. 18
Artykuł przedstawia problemy związane z diagnozowaniem oraz kontrolą infekcji bydła wywołanych przez wirus biegunki i choroby błon śluzowych, które ze względu na zróżnicowany obraz kliniczny oraz utrudnione zwalczanie są przyczyną »
autor: dr Jerzy Preś, prof. nadzw. dr hab. Stefania Kinal, dr inż. Rafał Bodarski, prof. dr hab. Jan Twardoń
str. 24
Wysokie wydajności krów rasy HF zmuszają do rewizji pewnych poglądów na ich potrzeby pokarmowe oraz metabolizm składników organicznych i mineralnych w czasie cyklu produkcyjnego. Okresem szczególnie trudnym dla krowy jest »

NASZE SPRAWY

str. 29

BYDŁO

str. 30
Czynność ruchowa macicy oraz jej stałe napięcie (tonus) podlegają złożonym mechanizmom regulacyjnym (aktywność własnych komórkowych ognisk bodźcotwórczych, czynniki hormonalne, bodźce nerwowe i mechaniczne).
autor: prof. dr hab. inż. Jan Szarek, dr inż. Krzysztof Adamczyk
str. 34
W dobie stopniowego przekształcania kierunku pozyskiwania produktów pochodzenia zwierzęcego z maksymalizacji na jego optymalizację szczególnie dużą uwagę zwraca się na te aspekty w chowie i hodowli bydła, które dotyczą tzw. »
autor: prof. dr hab. Jan Twardoń
str. 38

NASZE SPRAWY

str. 39

VET-LEX

autor: Anna Stychlerz
str. 41
Zwalczanie chorób zakaźnych u zwierząt to, zgodnie z art. 2, pkt 17 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. nr »
str. 46

VET-NOWOŚĆ

str. 48

Punkty edukacyjne

Index Copernicus MNISW Program edukacji

Co nowego w branży

zobacz więcej » Sklep on-line

Reklama

Zawartość

O nas

Moje konto

Polecamy

Reklama

Copyright © 2020 by ELAMED. Weterynaria w praktyce wydanie online. Wszystkie prawa zastrzeżone.